Course ID:KC23_ANMS_A100_VI02

Japanese in Anime & Manga A1 (chào hỏi) Khóa tự học

Outline

Khóa học này là khóa giúp học viên học được cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân thông qua lời thoại mà các nhân vật trong anime - manga sử dụng.

Đối tượng của khóa học là những học viên chưa từng học tiếng Nhật, học viên trình độ A1.
Đây là khóa học nhẹ giúp học viên có thể trải nghiệm tiếng Nhật một cách nhẹ nhàng.

Thân gửi các bạn yêu anime - manga!
Các bạn có hãy thử chào hỏi bằng tiếng Nhật thông qua lời thoại của các nhận vật trong anime - manga xem sao?

Course Objective "Can-do"

Có thể sử dụng lời thoại của nhân vật trong anime - manga để chào hỏi đơn giản, giới thiệu bản thân.

Teaching Materials Used

Học một cách tương tác với giáo trình 'Japanese in Anime & Manga (chào hỏi)'.

[Tham khảo]
Giáo trình được xây dựng dựa trên website 'Japanese in Anime & Manga' do The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai đã phát triển.

[Hạng mục chú ý]
Giáo trình của khóa học này được xây dựng với tiền đề các học viên học bằng máy tính.
Các thiết bị khác không phải là môi trường thích hợp để học.

Completion Requirements

Điểm đạt   60 điểm trở lên

Thang tính điểm như sau.
・Học theo giáo trình   50%
・Bài kiểm tra   50%

Enrollment cannot be performed as it is outside the application period.

The 'Course Registration' button is located at the bottom of the page.

Enrollment cannot be performed as it is outside the application period.

  • Application Period
  • Anytime
  • Attendance Period
  • 3 Months From Course Start
  • Course Type
  • Self-Study
  • Level of Japanese
  • A1
  • Study Category
  • Culture/Society, Speaking
  • Language of Explanation
  • Tiếng Việt
  • Expected Hours of Study
  • 1 Hour(s)
  • Course Operator
  • KC(Japan)
  • Course Fee
  • Free