Course ID:BP18_MGRT_A101_HU01

Marugoto A1-1 (Katsudoo & Rikai) Kurzus Oktatóval

Outline

A "Marugoto A1-1 (Katsudoo & Rikai) Kurzus Oktatóval" c. tanfolyam  átfogóan foglalkozik mind a japán nyelvvel, mind a kultúrával. Kizárólag magyar anyanyelvű hallgatók jelentkezhetnek, akik nullszintről szeretnék elkezdeni a tanulást. A tanfolyam alapvetően önálló tanulásra épül, ám az elvégzett feladatokat időről időre képzett oktatók is átnézik, valamint lehetőség nyílik online nyelvórán való részvételre is. 

A tanfolyam "Katsudo" része komoly hangsúlyt fektet a hallásra és beszéd gyakorlására, a kommunikációs készségek mindennapi gyakorlatban történő haszálatára, "Rikai" része pedig szisztematikusan fókuszál a nyelv kommunikációban való használatára. A kurzus célja a négy alapkészség (olvasás, hallás, írás, beszéd) elsajátítása. Bár az online nyelvórák nyelve magyar, az órákon felhasznált tananyagok magyarázatai többnyire angolul vannak megfogalmazva.

A tanfolyamon az alábbi három formában lehet oktató segítségét igénybe venni: 
- online nyelvórák, 5 alkalom  (Az első alkalom az orientációt is magában foglalja.)
- szóbeli vizsga, 1 alkalom
- feladatjavítások, Katsudo (3 alkalom), Rikai (9 alkalom)

A tanfolyamon csoportokat alakítunk ki. A csoportok üzenőfalain lehetőség van a csoporttársakkal, oktatókkal való üzenetváltásra, mely szintén a tanulást segíti. 

Elsősorban olyanok jelentkezését várjuk, akik oktatói felügyelet mellett, szisztematikus önálló tanulással szeretnék gyakorlati nyelvi készségeiket fejleszteni. Az online nyelvórákon, valamint a csoportokban lehetőség nyílik arra is, hogy más japánul tanuló hallgatókkal is ismeretséget kössünk.

* A hallgatók kiválasztása
A tanfolyamra hallgatóinkat előzetes szelekció alapján válogatjuk ki. A szelekcióra jelentkezni a tanfolyamismertető alapos áttanulmányozása után, a "Hallgatói regisztráció" gombra való kattintással lehet, a feltüntetett jelentkezési időszakban. A tanfolyam a Japán Alapítvány Budapesti Iroda szervezésében valósul meg, éppen ezért a magyarországi felhasználók előnyt élveznek a szelekciónál.

Course Objective "Can-do"

1. Téma: Japán nyelv
1. LECKE - Jó napot!
  1. Köszönések
  2. Olvasás japánul

2. LECKE - Még egyszer, kérem!
  3. Tantermi szavak használata
  4. Nevek és országok leírása

2. Téma: Én 
3. LECKE -  Örvendek.
  5. Egyszerű bemutatkozás
  6. Névjegykártya olvasása

4. LECKE - A családom három tagú.
  7. A családom egyszerű bemutatása
  8. A családom bemutatása fénykép alapján

3. Téma: Ételek
5. LECKE - Mit szeretsz?
  9. Kedvenc ételeink bemutatása
  10. Ital ajánlása valakinek
  11. Reggelizési szokásaink bemutatása

6. LECKE - Hol együnk?
  12. Kedvenc ételünk
  13. Közös ebéd helyszínének megbeszélése barátunkkal
  14. Menü olvasása
  15. Egyszerű rendelés egy hamburgeresnél

4. Téma: A ház
7. LECKE - Három szoba van.
  16. Otthonunk bemutatása
  17. Otthonunk helyiségeinek bemutatása
  18. Email írása, melyben meghívjuk barátunkat otthonunkba

8. LECKE - Milyen szép szoba!
  19. Hova tegyünk ezt vagy azt a szobában? kérdés/bemutatás
  20. Látogatás barátunk otthonában./Barátunk vendégül látása otthonunkban.                               
  21. A ház/lakás bemutatása
  22. A nevek és címek olvasása az utcán

5. Téma: A mindennapi élet 
9. LECKE - Hánykor kelsz fel?
  23. Óra szerinti lebontás: mikor mit csinálunk
  24. A napi rutin bemutatása

10. LECKE - Mikor legyen?
  25. A heti program (hetiterv) bemutatása 
  26. Beszélgetés a buliról: melyik nap legyen?
  27. Születésnapi üdvözlőlap írása

Teaching Materials Used

A tanulás a Marugoto Online Japán Nyelvi Kurzus oldalon történik, interaktív módon. 
* Az oldal közvetítő nyelve angol. Az önálló tanulás az angol nyelv bizonyos fokú ismeretét igényli. 

A haladási ütem felügyelete, a feladaok beadása, valamint a vizsgák mind a Marugoto Online Japán Nyelvi Kurzusoldalon történik.      

Ha Önt részletesebben is érdeklik a tanfolyamon használt tananyagok, kérjük, látogasson el a Marugoto Online Japán Nyelvi Kurzus oldalra, ahol lehetőség van a próbaverzió kipróbálására.
https://www.marugoto-online.jp/info/jp/

About Live Lesson

Online nyelvi órák
Az online nyelvi órákon egy oktató és hat hallgató vesz részt. Egy óra kb. 50 percből áll, minden órán egy téma kerül feldolgozásra. (A tanfolyam összesen 5 órát foglal magába, az eligazítás a legelső alkalommal történik.) Az online nyelvi órák az önálló tanulás során feldolgozott párbeszédekre, saját fogalmazásokra épülnek, éppen ezért a hallgatóknak előzetesen fel kell készülniük az adott témában rendelkezésükre bocsátott anyagokból. 
A csoportok óráinak időpontjai előre meg vannak határozva, ezért kérjük, csak olyan csoportot válasszon, melynek mind az 5 időpontja megfelel Önnek! A csoportok, online nyelvi foglalkozások  időpontját megváltoztatni nem áll módunkban.

1 csoport
október 2. (kedd), október 16. (kedd), november 6. (kedd), november 20. (kedd),december 4. (kedd), 17:30-18.20 (magyar idő szerint)

2 csoport 
Október 5. (pén), október 19. (pén), november 9. (pén), november 23. (pén), december 7. (pén), 17:10-18:00 (magyar idő szerint)

Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga az online nyelvi órák után történik, egyénileg. Ennek időpontját az órák kezdete után határozzuk meg, az oktatóval való konzultáció alapján. A szóbeli vizsga fejenként kb. 15 percet vesz igénybe. 
                                                         
1 csoport: december 11. (kedd), 17:30-19:00 között
2 csoport: december 14. (pén), 17:10-18:40 között

Használt rendszer
Az online nyelvi órákon, valamint a szóbeli vizsgán a Zoom <http://zoom.us/> nevű konferenciaoldalt használjuk. A részvételhez internetes kapcsolattal rendelkező számítógép vagy tablet szükséges.  
Számítógépről való bejelentkezéskor a fenti URL címet kell megadni. Első csatlakozáskor szükség lesz az oldal által javasolt program installálására. 
Tabletről való bejelentkezéskor előbb a ZOOM Cloud Meeting nevű applikációt kell letölteni.

A Zoom használatához szükséges rendszerigények:
Feltöltési sebesség: 600kbps / Letöltési sebesség: 1.2Mbps

Amennyiben nem ismeri gépének tulajdonságait, az alábbi oldalon tud a sebességre vonatkozó tesztelést végezni:
http://www.speedtest.net/

Szükséges előkészületek
Az online nyelvi órákra, valamint a szóbeli vizsgára az alábbi eszközökkel kell készülni:

1. netkapcsolattal rendelkező számítógép vagy tablet 
2. webkamera és mikrofon (eszközbe beépített is lehet) 
3. fülhallgató (a hangproblémák elkerülése végett)  
* Tabletek esetében szükség van a Zoom cloud meeting című ingyenes applikáció letöltésére. (Zoom account létrehozására nincs szükség.)  
iTunes https://itunes.apple.com/ca/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

Figyelem! 
- Az online nyelvi órákon az ország különböző pontjairól vesznek részt hallgatók, ezért kérjük az időpontok szigorú betartását! A kapcsolat sebességétől függően az órák akár negyed órával hosszabbak lehetnek. 
- Az online nyelvi órákra kérjük, csak számítógéppel vagy tablettel jelentkezzen! Az okostelefonok nem alkalmasak a file-megosztást igénylő online nyelvi órákon való részvételre, ezért kérjük, mellőzze az okostelefonok használatát!

Completion Requirements

sikeres vizsga: 60 pont felett                                                                                            

A pontok értékelése az alábbi szempontok szerint történik:
- tanulmányi haladás: 50%
- feladatok beadása: 10%
- teszt: 10%
- online nyelvi órák: 20%
- szóbeli vizsga: 10%

* Figyelem!
- Tesztet csak abban az esetben lehet írni, amennyiben a leckék haladási üteme, valamint a beadott feladatok mennyisége eléri a 60%-ot.
- Azok részére, akik 1 online nyelvórán sem vettek részt, illetve a szóbeli vizsgán nem jelentek meg, nem áll módunkban oklevelet kibocsátani.

Instructor Introduction

Annamari

Gáspár Annamária

Zsolt

Nyeste Zsolt

Course Operator

Japán Alapítvány Budapesti Iroda
 (http://www.japanalapitvany.hu/hu/)

About Payment of Course Fee

A jelentkezési időszak lezárulta után, előzetes szelekcióval választjuk ki hallgatóinkat. Azok számára, akik megfeleltek a kiválasztás kritériumainak, a Japán Alapítvány Budapesti Iroda emailben küldi el a tanfolyam részvételi díjának befizetéséről, valamint a határidőről szóló értesítést. Kérjük a befizetési határidő szigorú betartását! (A banki átutalás kezelési költsége a befizetőt terheli.) 

A befizetés módja: banki átutalás.                                                                                 
Átutalási határidő: 2018. szeptember 17.

A határidő elmulasztása a tanfolyamból való kizárást vonja maga után. A befizetett összegeket utólag (semmilyen okból kifolyólag) nem áll módunkban visszafizetni. Kérjük szíves megértésüket!

Enrollment cannot be performed as it is outside the application period.

  • Application Period
  • Japanese Time
  • YYYY/MM/DD hh:mm
  • 2018/08/10 07:00 - 2018/09/07 06:59
  • Attendance Period
  • Japanese Time
  • 2018/09/19 07:00 - 2018/12/22 07:59
  • Selection Result Notification Day
  • Japanese Time
  • 2018. szeptember 10. körül
  • Course Type
  • Tutor Support
  • Capacity
  • 12 Places (Selection)
  • Level of Japanese
  • A1
  • Study Category
  • Integrated
  • Language of Explanation
  • Magyar
  • Expected Hours of Study
  • 52 Hour(s)
  • Course Operator
  • Budapest
  • Course Fee
  • 8,000 Ft